STAVITE ENERGIJU POD KONTROLU

Sistem energetskog menadžmenta (SEM) je korisnička platforma bazirana na merno-akvizicionom sistemu koji u realnom vremenu nadgleda potrošnju električne energije i prati kvalitet snabdevanja iz distributivne mreže.

SEM omogućava i praćenje alarmnih stanja za beleženje svih nepravilnosti koje potencijalno mogu dovesti do otkaza opreme korisnika sistema ili uticati na neplansko povećanje računa za utrošenu električnu energiju.

U kombinaciji sa SMS obaveštenjima i periodičnim izveštajima, SEM predstavlja moćan alat za potencijalno smanjenje operativnih troškova.

Osnovni SEM paket

  • Instalacija opreme merno-akvizicionog sistema i upotreba korisničkog veb interfejsa;
  • Definisanje potrošačkog profila korisnika kroz praćenje potrošnje električne energije u realnom vremenu sa 15-minutnim periodom očitavanja vrednosti;
  • Precizno utvrđivanje optimalne vrednosti odobrene snage, čime se ostvaruje maksimalna ušteda u delu računa za odobrenu i prekomernu snagu;
  • Kontrola kvaliteta isporučene električne energije kroz praćenje parametara (napon, frekvenca, reaktivna energija itd.), čime potrošač stiče uvid u kvalitet rada elektrodistributivnog sistema;
  • Praćenje alarmnih stanja kroz korisničku platformu i putem SMS obaveštenja, što omogućava klijentu da preventivnim delovanjem smanji rizik od potencijalnih havarija uređaja i neplanskog uvećanja računa za utrošenu električnu energiju.
  • Sprovođenje i dokumentovanje Preliminarnog energetskog pregleda na osnovu koga se utvrđuju ciljevi i daju preporuke mera za povećanje energetske efikasnosti, na osnovu koga korisnik ima konkretne preporuke za smanjenje potrošnje električne energije.

SEM paket PLUS

  • Sprovođenje i dokumentovanje Detaljnog energetskog pregleda, koji uključuje izradu idejnih rešenja sa „cost-benefit“ analizama isplativosti investicija u jedan ili više projekata za povećanje energetske efikasnosti;
  • Sprovođenje preporučenih mera za povećanje energetske efikasnosti (instalacijom kompenzatora reaktivne energije, obnovljivih izvora energije, LED rasvete, toplotnih kolektora itd.) finansirano putem ESCO modela ili iz sopstvenih sredstava klijenta.

Želite da saznate još detalja
o Sistemu energetskog
menadžmenta (SEM)

Preuzmite brošuru.

Preuzmite brošuru.