JEDINA SMO FIRMA INTEGRATOR U REGIONU

Sistem smo koji analizira, planira i primjenjuje rešenja sagledavajući celovitu sliku potreba, ciljeva i resursa korisnika.

Analizu rade multidisciplinarni timovi koje čine manageri sa dugogodišnjim iskustvom u energetici, inženjerstvu, finansijskom, te projektnom managementu.

Ključne poluge našeg poslovanja

Sistem smo koji analizira, planira i primjenjuje rešenja sagledavajući celovitu sliku potreba, ciljeva i resursa korisnika.

  • Smart tehnologije i rešenja sa umrežavanjem na nivou gradova i preduzeća
    • Pametna ulična rasveta
    • Pametno snabdevanje vodom
  • Sistem energetskog menadžmenta
  • Pristup direktnom snabdevanju električnom energijom

Želite da budete u toku
sa našim pametnim
rešenjima?

Prijavite se da primate novosti.

Zatražite novosti.